WAT IS COACHING
Coaching is resultaatgericht. Het gaat erom dat je als cliënt doelen formuleert en gaat handelen om deze doelen te bereiken. Als coach zal ik je persoonlijke gesprekspartner en begeleider zijn. Ik zal je inspireren en motiveren en zal je helpen jouw persoonlijke effectiviteit te vergroten.

Tijdens onze samenwerking kan je rekenen op eerlijke en directe vragen en verzoeken van mij waarbij ik jouw doel en ontwikkeling altijd voorop zal stellen. De coaching zal gaan over specifieke persoonlijke projecten of doelen, zakelijke successen of algemene omstandigheden in je leven of werk. We onderzoeken samen jouw gedragspatronen en overtuigingen met respect voor normen, geloofsovertuiging en prioriteiten. Er worden oplossingsgerichte vragen gesteld en verzoeken gedaan die je in beweging zullen brengen om het door jou gestelde doel te bereiken.

Ik ga je motiveren om die doelen na te streven.

WERKWIJZE
MARGA PETSTRA
Tijdens onze gesprekken zal ik zonder oordeel luisteren en verbanden leggen. Ik help op zoek te gaan naar jouw hulpbronnen, naar wat er goed gaat je leven. Ik zal vragen naar de kern van je probleem en de mate waarin het probleem hindert. Er volgt geen analyse of diagnose van het probleem. De oorzaak van een probleem kennen betekent niet altijd dat er een oplossing wordt gevonden die werkt. We werken met de oplossingsgerichte methode tenzij jouw vraag of situatie om een andere aanpak vraagt.

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN

Naast mijn ruime levenservaring kan ik putten uit verschillende methoden. Bij voorkeur maak ik gebruik van de OPLOSSINGSGERICHTE METHODE. Deze methode gaat over de aanwezigheid van oplossingen en niet om afwezigheid van problemen. Problemen horen bij het leven en er zijn veel omstandigheden die je als mens overkomen en waar je niets te kiezen hebt. Het is wel mogelijk te kiezen hoe je daar vervolgens mee omgaat. Oplossingsgerichte vragen zijn heldere vragen in plaats van abstracte begrippen. Het levert duidelijk omschreven doelen op en dat maakt ruimte voor oplossingen. Oplossingsgericht werken gaat er vanuit dat er geen verband hoeft te bestaan tussen probleem en oplossing.

Het probleem wordt erkend. Zonder de oorzaken te kennen en zonder problemen uitgebreid te analyseren zijn vaak goede oplossingen mogelijk. In het dagelijks leven gebruiken we meestal vanzelfsprekend oplossingsgerichte principes omdat je intuïtief aanvoelt dat de meeste dagelijkse problemen zich niet laten oplossen door uitgebreide analyses. Als iets niet werkt, stop er dan mee. Als iets niet werkt stop er dan mee én doe iets anders. Als iets wel werkt, doe er méér van. Als iets werkt, leer het (van) een ander. U leert positief en daadkrachtig omgaan met veranderingen door uw eigen hulpbronnen te ontdekken en gebruiken. U versterkt wat goed gaat en verandert wat niet goed voor u werkt.

PROBLEEMGERICHT DENKEN

OPLOSSINGSGERICHT DENKEN

HET VERLEDEN IS BELANGRIJK.
WIENS FOUT IS HET?
BEGRIP EN INZICHT ZIJN NOODZAKELIJK.
DENKEN IS BELANGRIJK.

DE TOEKOMST IS BELANGRIJK.
WAT KAN ANDERS?
INZICHT KOMT NA OF TIJDENS DE VERANDERING.
DOEN IS BELANGRIJK.

WANNEER ER IS VASTGESTELD WAT U WILT VERANDEREN, ZAL IK U VRAGEN STELLEN WAARDOOR U UW DOEL KUNT FORMULEREN. VRAGEN ALS: HOE ZOU U ZICH GEDRAGEN ALS UW DOEL BEREIKT IS? WAARAAN ZULT U MERKEN DAT U SUCCES HEEFT? WAT ZAL ER BETER OF ANDERS GAAN? DE AANLEIDING OM HULP TE ZOEKEN IS VAAK DAT U OP EEN BEPAALD MOMENT NIET MEER IN STAAT BENT UW EIGEN HULPBRONNEN TE GEBRUIKEN MAAR IEDEREEN HEEFT STERKE PUNTEN. IETS WAAR U GOED IN BENT, WAAR U TROTS OP BENT, WAT GOED VOELT. DIT ZIJN MOGELIJKHEDEN DIE OMGEZET KUNNEN WORDEN IN GEDRAG. WAT WERKT GOED VOOR U MISSCHIEN WEL IN ANDERE OMSTANDIGHEDEN OF WAT WERKTE GOED IN HET VERLEDEN? WAT GAAT GOED ONDANKS DE PROBLEMEN? DIT KUNNEN HULPMIDDELEN ZIJN VOOR HET OPLOSSEN VAN HET PROBLEEM. WE ZOEKEN NAAR UITZONDERINGEN OP DE REGEL. HET BENOEMEN VAN UITZONDERINGEN KAN HET BEGIN ZIJN VAN DE OPLOSSING. SAMEN ONDERZOEKEN WE WELK GEDRAG OF WELKE OMSTANDIGHEDEN HET MOGELIJK HEBBEN GEMAAKT DAT DEZE SITUATIE (IETS) BETER WAS. IS HET MOGELIJK OM DIT GEDRAG OF DEZE SITUATIE OPNIEUW TE CREËREN? HOE DEED U DAT TOEN? WAT WAS UW BIJDRAGE? OP DEZE MANIER VERLEGGEN WE DE AANDACHT VAN PROBLEMEN NAAR OPLOSSINGEN.

MIDDELEN SCHALEN

Een van de hulpmiddelen bij de oplossingsgerichte methode waar ik gebruik van maak is “schalen”: van 0 (het probleem op z’n ergst) tot 10 (de doelen zijn naar tevredenheid gerealiseerd). Waar stond u op de schaal toen u besloot een afspraak met mij te maken en waar als u me niet meer nodig heeft?

VISUALISEREN

WANDELEN

TEKENEN

COLLAGE

Een ander hulpmiddel is het visualiseren van de toekomst zonder het probleem. Dat geeft hoop op een betere toekomst en start een positieve kettingreactie. Het is heel belangrijk om kleine stapjes te zetten want juist die kleine stapjes leiden vaak tot het op gang brengen van grote veranderingen. Het bekende sneeuwbal effect. Hoe meer u vastzit in het probleem, hoe kleiner de stapjes moeten zijn.

Wat de locatie betreft ben ik flexibel, maar mijn persoonlijke voorkeur gaat, als dit ook voor u geschikt is, vooral uit naar een wandeling. Tijdens een wandeling hoeven wij elkaar niet voortdurend aan te kijken. Vooral in het begin kan dat een veilig gevoel geven. Wandelen ontspant, geeft letterlijk meer ruimte en praat vaak makkelijker.

Voor anderen werkt het goed om creatief bezig te zijn door bijvoorbeeld te tekenen. Een opdracht kan zijn om het vel papier in drie delen te vouwen en dan heden, verleden en toekomst te tekenen. Aan de hand van de tekening kunnen we een gesprek voeren.

Een collage maken kan ook een goed hulpmiddel zijn om inzicht te krijgen in uw wensen. Bij een collage kan de opdracht zijn plaatjes te gebruiken waar je blij van wordt. U kunt afbeeldingen uit bladen knippen of scheuren die te maken hebben met de gewenste toekomst. Deze plaatjes plakt u dan op de voor u juiste manier op een vel papier. Aan de hand van een collage kan het soms makkelijker zijn uw wensen en verlangens vorm te geven.

REFERENTIES

"Zelf heb ik in het verleden een paar dingen meegemaakt waarvan ik later niet wist hoe ik ermee om moest gaan. Er zat nog veel woede en frustratie. Hiervoor ben ik naar Marga gegaan en heb hier een aantal gesprekken over gehad. Uiteindelijk kon ik na deze gesprekken de dingen die waren voorgevallen wat makkelijker naast me neer leggen en werd er minder snel boos en gefrustreerd om. Voor mijn gevoel heb ik best veel aan de gesprekken gehad en heeft het mij weer een stapje verder geholpen.."
JELKE, 22 JAAR

"De communicatie met Marga is eenduidig, transparant en doelgericht. Er werden doelen gesteld en praktische hulpmiddelen bedacht om beter om te kunnen gaan met bepaalde situaties. Ze liet me, door de juiste vragen te stellen, zelf uitkomen op de oplossing voor mijn probleem. Ik heb er meer zelfvertrouwen door gekregen en zit beter in mijn vel. "
MONIQUE, 53 JAAR

"Samen met Marga Petstra heb ik in enige sessies een aantal zaken besproken die mij hinderden in mijn dagelijks leven. Een voorbeeld daarvan is uitstelgedrag. Marga luistert goed, ook naar de boodschap achter de gesproken woorden en ze heeft de gave om snel tot de kern van de zaak te kunnen komen en daarmee vlot inzicht te geven in gedrag. Daarmee komt er snel ruimte om oplossingen te bespreken. Dit gebeurde in een prettige en vertrouwenwekkende sfeer. "
JAN, 44 JAAR

TERUG OMHOOG